Vi har varit här på gården sedan 1967. Började med uppfödning av fullblod, en häst vi fött upp. Manni har banrekordet på gamla åby galoppbana, han blev sedan en framstående dressyrhäst.